Đóng
HƯỚNG DẪN THIẾT LẬP PHẦN MỀM
TRÊN WINDOWS
 • Phần mềm Esmart: (Tải)
 • Phần mềm Netframe 4.0: (Tải)
 • Hướng dẫn thiết lập phần mềm trên Windows: (Tải)


Yêu cầu

 • Máy Tính phải có Netframe 4.0 trở lên, nếu chưa có thì tải và cài đặt. (một số máy bị lỗi Win – do dùng win Ghost hoặc virut, khi cài Netframe 4.0 sẽ không đầy đủ phần mềm Esmart sẽ không chạy được). Khi cài đầy đủ thì dung lượng của Netframe 4.0 sẽ trên 100Mb, máy lỗi Win cài Netframe 4.0 sẽ có dung lượng chỉ vài chục Mb. Cách xem phần mềm và dung lượng: vào start=>Control PanelProgramsPrograms and Features (Win 7) hoặc Start > Setting > Control Panel > Add or Remove Programe (Win XP).
 • Mạng Internet đang kết nới với Máy tính (Wifi,3G,ADSL) phải ổn định, không cần phải tốc độ cao – chỉ cần đường truyền ổn định. Tải và cài đặt phần mềm, trên màn hình Destop sẽ xuất hiện biểu tượng Esmart. Nếu bạn dùng bản Portable (bản đi động, chạy luôn mà không cần cài đặt) thì chọn “Easycontroler.exe” để khởi chạy phần mềm.
TRÊN IOS, ANDROID
 • Phần mềm trên ANDROID: (Tải)
 • Phần mềm trên IOS: (Tải)
 • Hướng dẫn thiết lập phần mềm trên iOS, Android: (Tải)


Yêu cầu

 • Trên thiết bị Android của mình, bạn vào kho ứng dụng Google Play, search từ khóa “ ACIS ”, (Đối với iOS vào kho ứng dụng apple store, search từ khóa “Esmart”.
 • Trong trường hợp thiết bị không tìm ra phần mềm (tức là Google Play xác định phần mềm này không tương thích với thiết bị, bạn có thể cài đặt file.apk trực tiếp cho thiết bị android, file.ipa cho thiết bị iOS.
TRÊN WEBSITE ĐIỀU KHIỂN EASYCONTROL
 • Hướng dẫn Web điều khiển Easycontrol: (Tải)


Yêu cầu

 • BƯỚC 1: Vào trực tiếp theo link : www.mce.acis.com.vn
 • BƯỚC 2: Lựa chọn phiên bản giải pháp đang sử dụng. Nếu lỡ tay chọn nhầm phiên bản sản phẩm khác của ACIS, thì hãy xóa cookies và lịch sử của trình duyệt máy tính, rồi làm lại bước này
 • BƯỚC 3: Thực hiện đăng nhập
 • BƯỚC 4: Thực hiện điều khiển và đóng web sau khi sử dụng.
DOWNLOAD